SALIH

tankar, reflektioner och insikter

sunnah

Shirk i Indien
28 mars, 2012

Den grövsta synden

Tillbe inte någon jämte Allah (shirk) om du så skulle bli styckad i bitar eller brännas.1 Avgudadyrkan eller shirk som det heter på arabiska är den största och grövsta synd som en människa kan begå. Shirk är den enda synd i Koranen som Allah inte förlåter: ”Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans - Read More -

20 juli, 2011

Följ Skriften och Sunnah

 Jag är endast en människa. Ibland gör jag misstag och ibland har jag rätt. Undersök därför mina utlåtanden och acceptera allt som överensstämmer med Skriften och Profetens föredöme (sunnah). Överge allt som inte överensstämmer med Skriften och Profetens föredöme.   Källa: Ibn ‘Abd Al-Barr, Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm wa Fadlihi Vol.2 s. 465.